2017-12-19

تنظیم دمای محیط و دمای سیال

محدوده های دمایی شیلنگ در استانداردهای مختلف به شرح زیر می باشند: استاندارد های EN-DIN و ISO   از 40- تا 100+ درجه سانتیگراد استانداردهای SAE […]
2017-12-19

نحوه انتخاب سایز شلنگ

پیرو مطالب منتشر شده در مقالات قبلی، در ادامه روش انتخاب سایز مناسب برای شلنگ ها تشریح می گردد. استفاده از این نکات می تواند منجر […]
2017-12-18

انتخاب شلنگ مناسب

جهت انتخاب شیلنگ می توانید از قاعده STAMPED  که هر حرف آن نشانگر یکی از موارد اصلی انتخاب شیلنگ است استفاده کنید. این هفت مرحله عبارتند […]