شیلنگ باد فنری

انتخاب شیلنگ در هفت مرحله

جهت انتخاب شیلنگ می توانید از قاعده STAMPED  که هر حرف آن نشانگر یکی از موارد اصلی انتخاب شیلنگ است استفاده کنید.

شناسه محصول: whose دسته:
توضیحات
  1. سایز شیلنگ (Size)
  2. دمای محیط و دمای سیال(Temperature)
  3. کاربرد(Application)
  4. سازگاری شیمیایی(Media)
  5. فشار(Pressure)
  6. سر شیلنگی(End Fittings)
  7. شرایط تحویل(Delivery)

بسته به نوع شیلنگ و درخواست مشتری، ممکن است شرایط متفاوتی در خصوص تحویل شیلنگ وجود داشته باشد. از جمله این شرایط می توان به حضور نماینده خریدار در حین عملیات پرس و تست شیلنگ، بسته بندی های مخصوص در هنگام حمل، انجام تست عملکرد و یا پارگی، ارسال نمونه اولیه جهت تایید و … اشاره نمود.